“Религията само в рамките на разума” – Имануел Кант
Превод – Божидар Иванов Гумнеров

“Религията само в рамките на разума” – Имануел Кант

МЕТАФИЗИКА НА НРАВИТЕ – ИМАНУЕЛ КАНТ

Първа част.
Метафизични основниначала научението за правото.

Метафизиката на нравите” е в две части: І част „Учениезаправото” и ІІчаст „Учениезадобродетелта”. „Учението за правото” официално излиза през 1796 г., но изглежда, че фактически е излязло през януари 1797 г.; второто издание, приживе на Кант, е през 1798 г.

Този труд на Кант разглежда правото априорно, без оглед на материята му: така, както чистият човешки практически разум го изисква. За юриста ще е интересно да се запознае с това, какво по този проблем мисли Кант. Тук не се излага какво е правото в конкретна страна и по конкретно време; по-скоро се разкрива последователността в изграждането на правната норма, но не исторически, а логически, като се предлага материал за обмисляне при изграждането на някакво правно предписание. Затова, смятам, че е добре „Учението за правото” да бъде представено на българската публика; макар и на труден, Кантовски език; добре би било да бъде прочетено поне от един-двама юриста в законодателната комисия, както и от някой и друг върховен съдия.

В превода съм посочил и номера на страницата на оригинала. Така текстът в превода под VI 207 е преводът от оригиналния немски текст намиращ се на стр. 207 на том VІ, 1907 г. от Събраните съчинения на Кант, Академическото издание; в книгата на превода страниците си имат своята поредица. Забележките на автора под линия са дадени на края на съответния текст, като съм посочил и за коя страница се отнасят. Бележките на преводача са дадени като Footnotes, т. е. под линия на съответната страница.

Може да свалите книгата “МЕТАФИЗИКА НА НРАВИТЕ”  част I-ва  в .pdf формат от бутона свали

Метафизика на нравите ІІ част “Метафизични основни начала на Учението за добродетелта”  в .pdf формат от бутона свали

-  МЕТАФИЗИКА НА НРАВИТЕ Първа част.
Метафизични основни начала на  учението за правото

може да свалите във формат: .DOC / .PDF

- МЕТАФИЗИКА НА НРАВИТЕ Втора част.
Метафизически основни начала на  Учението за Добродетелта
може да свалите във формат: .DOC / .PDF

Превод от немски
Божидар Иванов Гумнеров

София, 2010