“Религията само в рамките на разума” – Имануел Кант
Превод – Божидар Иванов Гумнеров

“Религията само в рамките на разума” – Имануел Кант

РЕЛИГИЯТА САМО В РАМКИТЕ НА РАЗУМА, Имануел Кант

Този превод съм направил от оригинал на немски език на Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft по изданието на Пруската академия на науките, Берлин, на Събраните съчинения на Кант, от текста намиращ се в том VІ, (I. Kant, AA [1] VI) 1907 г. Ползувал съм дигиталното издание (Immanuel Kant – Werke auf CD-ROM – Sonderausgabe zum Kantjahr 2004). Издателите на това специално издание са Karsten Worm и Susanne Boeck[2]. При превода съм сверявал и с превода на руски език (Религия в пределах только разума[3]) , както и с превод на английски език (Religion in the limits of reason alone)[4]. Този труд на Кант е превеждан вече на български език от г-н Валентин Апостолов Канавров под заглавие „Религията в рамките на самия разум” и е издаден от издателство „Отворено общество”, 1997 г. Г-н Канавров е авторитетен български философ и качеството на неговия превод ще да превъзхожда качеството на моя. За съжаление, не можах да намеря на пазара и да ползвам този превод; това е една от причините да се заема с настоящия. Друг мотив да извърша превода е желанието ми да дам една възможно по-четивна версия на българския читател. Немалко са хората, които, имайки интерес в мисленето, са започвали да четат Кантовите критики, но са ги изоставяли, намирайки ги за трудни за четене. Стилът на Кантовата реч се характеризира с предълги сложни съставни изречения, носещи освен това и характера на немския писмен словесен израз от онова време. Постарах се да представя на български език текста на Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft под заглавието „Религията само в рамките на разума”, в една по-лесна за възприемане форма, форма пригодна и четивна и за редовия читател. Това в нашето настояще е крайно необходимо, защото проблемите на религията се чувстват както в страната ни, така и в целия Свят, вече и осезаемо. Така е, защото религията е тясно свързана с нравствеността, а тя – най-вече нейната липса – е ясно забележима не само в ежедневния бит, а също така, и дори повече, и в политиката и в икономиката. Кант предлага на света с издаването на Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft през 1793 г и 1794 г. ново виждане за религията и отношенията между Бога и човека, съвършено революционно за времето си. Не само революционно, но и считано за недопустимо от тогавашните власти в Прусия, поради което с персонално постановление на краля на Прусия от 1.Х.1794 г., като се констатира, че със споменатия труд неговата „философия изкривява и унижава главни и основни учения на Светото писание и на християнството” Кант бива предупреден, че трябва да преустанови „да се провинява по този начин”, иначе, ако „продължава да проявява инат, ще трябва да очаква неприятни разпоредби” от страна на властите. Кант съобщава за това постановление и своя отговор и защита на позицията си eдва през 1798 г. в Предговора към труда си „Спорът на факултетите”[5] издаден същата година в Кьонигсберг[6]. В превода съм посочил и номера на страницата на оригинала. Така текстът в превода под VІ 13 ще е преводът от оригиналния немски текст намиращ се на стр. 13 на том VІ, 1907 г. от Събраните съчинения на Кант, Академическото издание; в книгата на превода страниците си имат своята поредица. Забележките на автора под линия са дадени на края на съответния текст, като е посочена поредността им в текста и за коя страница се отнасят. Бележките на преводача са дадени като Footnotes, т. е. в края на съответната страница под линия. Коректността изисква да благодаря на приятелите ми от фирмата „Скорпион шипинг” ООД, без чиито помощ и толерантност нямаше да извърша този превод. Благодаря също и на сестра ми за оказаното морално съдействие. Надявам се, че предложеният от мен превод – „Религията само в рамките на разума” – ще бъде оптимално четивен за всеки читател. София, 2007 г. Божидар Иванов Гумнеров За контакти Прочетете книгата онлайн от тук Преводът на книгата “РЕЛИГИЯТА САМО В РАМКИТЕ НА РАЗУМА” на Имануел Кант се предлага в следните варианти: .DOC .PDF
Единствено възможното доказателствено основание за демонстрация на Божието Битие – .PDF
Лекции по философия на религията – .PDF
Духът на християнството и неговата съдба – .PDF
Позитивност на християнската религия – .PDF
За широко разпространения израз това може и да е правилно на теория … – .PDF